NIEUWS
januari 2013
Lezing kleurbeheer bij fotosz.nl
Lees meer
januari 2013
"Open oog" in 2013
november 2012
Nieuwe GWG PDF specificaties gereed
Lees meer
juni 2012
Nieuwe GWG PDF specificaties op komst
Lees meer
december 2011
ECI Altona PDF/X-4 testvorm
Lees meer
december 2011
Onderzoek online canvasprint services
Lees meer
september 2011
iPad heeft gebrekkige kleurruimte
Lees meer
augustus 2011
Apple LION (10.7) verbergt ICC profielen
Lees meer
april 2011
Toekomst Europese grafische industrie
januari 2011
"Goede oogst" in 2011
november 2010
Gratis testvorm voor RIP
Lees meer
juli 2010
Test ICC version 4
Lees meer
maart 2010
Dankbetuiging van de GWG
Lees meer
januari 2010
Nieuwe GWG v4 specs
Tutorial (VIGC)
Lees meer
juni 2009
Portret in Graficus
juni 2009
Artikel Printarena
Lees meer
1 febr. 2009
Coloratio van start
 
  Standaards zijn niet meer weg te denken

Standaards en richtlijnen scheppen orde in de vele mogelijk-
heden die de snelle technologische ontwikkeling biedt.

Door standaards toe te passen vergroten we de betrouw-
baarheid van het proces van digitale fotografie tot en met
fotografische afdruk, digitale print of "traditioneel" drukwerk.

Standaards zijn er voor digitale fotografie, voor beoordelings-
omstandigheden, voor uitwisseling van digitale bestanden,
voor inkten en voor drukprocédés zoals ISO 12647-2
voor Vellen- en rotatieoffset (heatset) en ISO 12647-3 voor krantendruk. (Coldset offset).

Door standaards en internationale richtlijnen toe te passen
wordt voorkomen dat het uiteindelijke resultaat er anders
gaat uitzien dan we bedoeld of verwacht hadden.

Ook kan zo de kleurweergave consistent gehouden worden
binnen één campagne, ook wanneer er output via
verschillende printmedia wordt geproduceerd.
Maar ook in de fotografie levert de juist toepassing van
standaards tot meer voorspelbare en betere kwaliteit.

PDF- preflighting volgens internationale standaards
voorkomt verder inhoudelijke fouten in het eindresultaat.
Jo Brunenberg heeft als mede-initiatiefnemer van de Ghent
PDF Workgroup en van het Printing Across Borders initiatief
een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van interna-
tionale standaards op het gebied van kleur en PDF.

Coloratio kent de relevante standaards en gebruikt
deze kennis bij al haar activiteiten.